L'archeologia è en emprima lingia l'incumbensa dals chantuns. Sias commembras e ses commembers defendan ils interess cuminaivels vers anora, fan part da gremis federals e contribueschan proactivamain a temas impurtants.